Käynti kerrallaan -terapia - Raudaskylän Kristillinen Opisto

Käynti kerrallaan -terapia 

16. – 17.1.2020

Huom! Koulutuksen aloitus siirtyy myöhempään ajankohtaan keväällä 2020. Uudet päivämäärät vahvistetaan lähiaikoina.

Käynti kerrallaan -terapia on lisääntyvässä määrin käytössä eri puolilla maailmaa. Englanninkielisissä maissa käytetään termiä Single Session Therapy, mutta Käynti kerrallaan kuvaa prosessia paremmin. Tapaamisia voi olla myös kaksi tai kolme, mutta jokaisesta yksittäisestä tapaamisesta pyritään saamaan irti mahdollisimman paljon hyötyä potilaalle. Suomessa työskentelytapaa on tutkittu Kemijärven mielenterveys- ja perheklinikalla vuodesta 2017 alkaen. Siellä yli puolet asiakkaista on saanut toivomansa avun 1-3 käynnillä.

Mallin keskeisen kehittäjän australialaisen Jeff Youngin mukaan Käynti Kerrallaan -terapia vastaa ihmisten luonnollisen tapaan hakea apua. Mielenterveyspalveluihin hakeudutaan silloin kun potilas/perhe kokee sen erityisen tarpeelliseksi ja silloin myös valmius tilanteen muuttamiseen on korkealla. Australiassa ja USA:ssa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu kaksi asiaa, jotka tukevat tätä ajatusta. Ensinnäkin tavallisin määrä käyntejä eri mielenterveyspalveluissa on yksi, seuraavaksi tavallisin on kaksi jne. Toiseksi noin puolet vain kerran vastaanotolla käyneistä ihmisistä oli ollut tyytyväinen saamaansa apuun. Toisin kuin aiemmin on ajateltu, yksi hyvin toteutunut käynti voi olla riittävästi. 

Käynti kerrallaan -terapiassa työskennellään asiakkaan, pariskunnan tai perheen tuoman ongelman parissa. Psykiatrista arviointia ei tehdä eikä työskentelyn lähtökohtana ole psykiatrinen ongelman määrittely, vaan asiakkaiden oma näkemys ongelmallisesta tilanteesta. KKT:ssa työskennellään erilaisilla tavoilla – pääasiassa dialogisilla, narratiivisilla ja ratkaisukeskeisillä. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin tapoihin toteuttaa Käynti kerrallaan -terapia.  

Alustava ohjelma 16. � 17.1.2020


  • Käynti kerrallaan -terapian teoreettiset lähtökohdat
  • Erilaisia tapoja toteuttaa Single session -terapiaa, kokemuksia USAsta, Kanadasta, Australiasta, Ruotsista ja Norjasta
  • KKT pysyväksi osaksi omaa vastaanottotyötä
  • KKT pysyväksi osaksi koko oman työyhteisön toimintaa 

Kansainvälisen kokemuksen mukaan Käynti Kerrallaan työtavan ottaminen aktiiviseen käyttöön toteutuu parhaiten jatkamalla opiskelua työnohajuksen muodossa. Koulutuspäivän jälkeen osanottajien on lisämaksullisena optiona mahdollista saada kouluttajilta myös työnohjausta. Työnohjauksen toteutustapa (perinteinen lähipäivä / videoneuvottelu) ja ajankohta voidaan sopia koulutuksen yhteydessä.   

Kohderyhmä


Psykoterapeutit ja muut mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiset.

Kouluttajat


Pekka Aarninsalo on lääkäri ja psykoterapeutti VET. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus erilaisista lyhytterapeuttisista menetelmistä. Hän on toiminut ratkaisukeskeisen terapian kouluttajana ja työnohjaajana 1990-luvun alusta saakka.

Elisa Alakahri on psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykoterapeutti VET. Hän on käyttänyt 90–luvun alkupuolelta lähtien monipuolisesti ratkaisukeskeisiä menetelmiä työssään.

Koulutuksen hinta:


650 € (sis.opetuksen ja materiaalit). Koulutusmaksun voi maksaa erissä.

Ilmoittautuminen


Sitovat ilmoittautumiset 31.12.2019 mennessä Nettihaku-linkin kautta.

Koulutus toteutuu, mikäli riittävä määrä osallistujia ilmoittautuu mukaan. Mikäli vähimmäismäärä ei ole 31.12.2019 mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Kurssille osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50% kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Tiedustelut


Koulutussuunnittelija Mika Pajala, 050 4691 891 tai mika.pajala@rko.fi