Perinteinen jäsenkorjaus -jatkokoulutus


Jatkokoulutusjaksot:
16.-17.3.2018
18.-19.5.2018
19.-20.10.2018
14.-15.12.2018
 
TÄTÄ ON PERINTEINEN JÄSENKORJAUS

Perinteinen jäsenkorjaus on vanha suomalaiseen perinnekulttuuriin perustuva hoitomenetelmä. Se on perinteistä mobilisaatiohoitoa, joka avaa ja tasapainottaa koko kehoa ja sopii kaikille. Mobilisaatio tarkoittaa sitä, että hoito on pehmeää, ihmisen luontaisia liikeratoja hyödyntävää, eikä missään tapauksessa nivelten liikeratoja ylittävää, tai kipua tuottavaa.

Ennen hoitoa asiakkaalta kysellään hyvin tarkasti hänen lääkityksensä, krooniset sairautensa ja mahdolliset loukkaantumiset. Sen jälkeen tarkistetaan asiakkaan kehon tasapainotekijät ja epätasapainon synnyttämät virheasennot.

Kehon tasapainottaminen aloitetaan aina sen perustuksista, jaloista. Selkä hoidetaan istuen. Eteen- ja taakse taivutuksilla, asiakkaan kanssa yhdessä työskennellen, saadaan nikamat ja syvätkin lihakset liikkuviksi.

Keho on anatominen kokonaisuus varpaista ylöspäin päälakeen asti: kaiken siinä pitäisi olla tasapainossa. Elämän aikana tapaturmat, autokolarit ja vaikkapa kaatumiset voivat aiheuttaa sen, että kineettinen ketjumme, lihastoimintaketjumme, meneekin epätasapainoon. Tällaisista sattumuksista voi seurata lukuisia ongelmia. Lantionkori voi jäädä virheasentoon. Epätasapaino johtaa virhemuutoksiin ylhäällä ja alhaalla kehossa. Väärät lihakset joutuvat silloin ylläpitämään tasapainoa. Eri puolille vartaloa tulee lihaskireyksiä, joista edelleen aiheutuu lisäongelmia.

Nilkat, selkä, polvet ja lonkat, kaikki tuki- ja liikuntaelimistön alueella olevat nivelet ja lihakset kipeytyvät ja aiheuttavat ajan oloon kulumamuutoksia. Näihin kiristyksiin ja virheasentoihin, jopa kroonisiksi muuttuneisiin, apua voi löytyä juuri perinteisestä jäsenkorjauksesta.

Apua kannattaa hakea jäsenkorjauksesta ajoissa, ennen kuin nivelet ovat niin pahoin kuluneet, ettei niihin auta, muu kuin tekonivelen vaihto.
 
 
KOULUTUKSEN TAVOITTEET

* Opettaa jälkipolville suomalaista, vuosisatoja vanhaa kulttuuriperintöämme, perinteistä jäsenkorjausta.

* Vanhan perinnehoidon ja kädentaidon kunnioittaminen, säilyttäminen ja kehittäminen.

* Perinteinen jäsenkorjaaja ajattelee, että ihminen on fyysinen, psyykkinen ja henkinen kokonaisuus. Siksi hoitokin on kokonaisvaltaista, ei pelkästään oireisiin ja muutamaan yksityiskohtaan keskittyvää. Hyvä hoitaja osaa tasapainottaa ihmisen tukirangan lihakset ja nivelet pehmeillä, asiakkaalle turvallisilla jäsenkorjausotteilla, sekä hieronta ja mobilisaatiokäsittelyllä. Hänen tehtävänään on myös edistää terveitä elämäntapoja, liikunnan ja terveellisen ravinnon merkitystä, sekä kuunnella ja pyydettäessä neuvoa vaikeassa elämäntilanteessa olevaa asiakasta parhaansa mukaan.

* Edistää jäsenkorjaajien yhteistyötä ja vuorovaikutusta virallisen terveydenhuollon kanssa.

* Tuki- ja liikuntaelinsairaudet lisääntyvät väestön ikääntyessä. Koulutuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on TULE-sairauksien riskitekijöiden ennalta ehkäiseminen ja niiden hoitaminen. Sairaspäivien ja työkyvyttömyyden väheneminen säästää huomattavasti kansantaloudellisia varoja.

JATKO- JA ERIKOISTUMISKOULUTUS

Jatko- ja erikoistumiskoulutukset syventävät Perinteisen jäsenkorjauksen tietoja ja taitoja niitä hiomalla ja vahvistamalla. Harjoittelussa oppilas on omaksunut ja oppinut uusien työkalujen ja tekniikoiden käytön. Hän pystyy paremmin keskittymään niin asiakkaan ongelmien visuaaliseen havainnointiin kuin käsien aistimusten kehittämiseen. Koulutukseen sisältyy pakollisia harjoitteluja. Jokaisen kurssin jälkeen harjoitteluja on oltava 15-30 kappaletta, 1.5 – 2 tunnin hoitoja. Jokaisella osiolla oppilaille jaetaan kirjallinen etätehtävä. Myös oppilaan omaa työergonomiaa parannetaan.
 

Jatkokurssi I

Jatkokurssin ensimmäisessä osassa syvennytään tasapainotekijöihin vaikuttavien virheasentojen tunnistamiseen ja aistimiseen alaraajojen ja lantion alueelta. Kurssilla opitaan millaisia oireita ne aiheuttavat ja kuinka ne korjataan. Sisältöön kuuluu ergonomiaa, joka sisältää keskittymisen, rentouden ja hengityksen opettelua työskenneltäessä. Erityisotteiden opettelussa huomioidaan eri parantajien toisistaan poikkeavat hoitotavat. Ensimmäisellä kurssilla käsitellään jalkoja ja keskitytään niiden ongelmiin. Otteita harjoitellaan pareittain. Kurssilaiset opettelevat oikeaa voimankäyttöä, sillä parantaminen ei vaadi voimaa vaan taitoa. Kurssilla pyritään poistamaan opiskelijoiden virheellisiä hoitotekniikoita, rentoutetaan jalkojen lihaksia poikittaisotteilla, käsitellään polvia asiakkaan istuessa ja korjataan lonkkien virheasentoja reiden etupuolen lihaksia käsittelemällä.

Jatkokurssi II

Jatkokurssin toisella osiolla tutkitaan tarkemmin selkärangan ja hermoston rakennetta, perehdytään mm. kroonisten selkäkipujen syntysyihin ja muutoksiin, joita ne aiheuttavat ihmisen kehossa, sekä näiden muutosten korjaamiseen ja tasapainottamiseen. Kurssilla keskitytään parantamaan käsien aistimuksia selän hoidossa, jolloin hoitaja kykenee havainnoimaan ja paikallistamaan lihasten, lihaskalvojen, nikamien ja nivelten virheasennot ja lihaskireydet entistä paremmin.

Kurssilaiset paneutuvat oman työnsä ergonomiaan sekä keskittymisen ja rauhallisuuden merkitykseen. Erityisotteiden opettelussa keskitytään erityistapauksiin. Kurssilla oppilaat perehdytetään myös asiakkaan kohtaamiseen ja tasapainotekijöiden visuaaliseen havainnoimiseen hoidon alussa.

Jatkokurssi III

Jatkokurssi kolmosella keskitytään niska-hartiaseudun ja yläraajojen kiputilojen hoitamiseen. Kurssilaiset opettelevat avaamaan ja hoitamaan alueiden lihaksia eri tekniikoilla ja poistamaan mahdollisen epätasapainon tilan näiltä alueilta. Kurssilla keskitytään myöskin liikerajoitteisen ja kivuliaan olkapään ja jäätyneen olkapään sekä tenniskyynärpään hoitamiseen. Kaularangan alue käsitellään erittäin huolellisesti opetellen nikamalukkojen ja –kiertymien avaamista pehmeällä, kivuttomalla ja turvallisella tekniikalla. Tärkeä osa-alue on hoitotyön hygienia. Huimauksen hoitamisessa paneudutaan myös tilan eri syihin. Kurssi sisältää paljon käytännön harjoittelua.

Jatkokurssi IV

Jatkokurssin neljännessä osassa kerrataan aiemmin opittua sekä opetellaan uusia tekniikoita selkä- ja rintarangan nivelten avaamisessa. Kurssin opetukseen sisältyy pehmytosavammojen ensiapu, liikerajoitteisen lonkan avaaminen, akuutin selkäkivun hoito, kaularangan käsittely uudella tekniikalla, sekä leukanivelten ja pään käsittely.

Hyvä hoitaja huolehtii asiakkaastaan antamalla hänelle neuvoja ja opastusta liikunnassa, lihashuollossa, ruokailutottumuksissa – kaikissa terveellisissä elämäntavoissa. Ei riitä, että asiakas tulee vastaanotolle kerta toisensa jälkeen valittaen samoja vaivojaan ja häntä hoidetaan aina samalla tavalla. Hänet tulee saada ymmärtämään oman kunnon vaalimisen tärkeys. Kun hän sen oppii, hoitokerrat saattavat vähentyä tai niitä ei tarvita lainkaan. Myös näihin asioihin keskitytään tällä kurssilla.

 
 
TÄYDENNYSKOULUTUKSET

Perinteiseksi jäsenkorjaajaksi valmistumisen jälkeen oppilaat saavat lisäoppia täydennyskoulutuksissa. Siellä vahvistetaan jäsenkorjaajien tietämystä jäsenkorjauksesta ja sen tekniikoista. Kurssit sisältävät anatomian ja perustekniikan kertaamista, perehdytään erilaisiin kansanparannustekniikoihin. Kurssilla jaetaan tietämystä ongelma-asiakkaiden hoidosta ja opetellaan lisää erilaisten sairauksien aiheuttamia oireita, kiputiloja ja niiden hoitamista. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia hoitomuotoja ja niiden erikoiskäsittelyjä. Hyvä jäsenkorjaaja tuntee muiden luontaishoitajien tekniikat ja voi tarvittaessa lähettää asiakkaan muille apua saamaan.

Täydennyskoulutuksessa kiinnitetään huomiota hoitajan oman terveyden vaalimiseen. Kursseilla hoidetaan toisia ja pyritään näin työelämässä jaksamiseen. Sisältöön kuuluu myös muuta virkistäytymistä, sillä hoitajankin pitää jaksaa. On todella tärkeätä tavata oman alan kollegoita, keskustella ja vaihtaa mielipiteitä ja osaamista.

 

Kouluttajat:

Kaisu Niiranen
sairaanhoitaja, luontaishoitaja, koulutettu hieroja, koulutettu perinteinen jäsenkorjaaja. www.luontaishoitolakaisuniiranen.net
Reeta Ylikoski
koulutettu hieroja, koulutettu perinteinen jäsenkorjaaja. www.helmikka.fi
 

Hinta:

220 €/ kahden päivän viikonloppu, sisältäen opetuksen ja luentomateriaalit/viikonloppu

Kurssilainen hankkii itse mm. hierontapöydän ja jakkaran.
 

Ilmoittautuminen:

Sitovat ilmoittautumiset kahta viikkoa ennen lähijaksoa opiston sähköiseen hakupalveluun (linkki oikealla yläkulmassa).
 
Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
 

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Sami Vuolteenaho
p. 044 7427 622, sami.vuolteenaho@rko.fi