Perusopetuksen arvosanojen korotukset - Raudaskylän Kristillinen Opisto

Perusopetuksen arvosanojen korotukset

Opiskelija voi opiskella peruskoulun aineita aikuisten perusopetuksen ryhmien mukana aineopiskeluna. Aineopiskelu tarkoittaa, että opiskelija ei suorita perusopetuksen päättötodistusta, vaan hän opiskelee kursseja, jotka ovat hänelle tarpeellisia tai joissa hän haluaa korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanaa. Opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen 0piskelusuunnitelma. Se sisältää niitä aineita ja kursseja, joita opiskelija haluaa yrittää korottaa.

Arvosanakorotukset voivat parantaa esimerkiksi mahdollisuuksia päästä jatko-opintoihin. Aineopiskeluna voi myös vahvistaa jatko-opinnoissa tai työelämässä tarvittavia taitoja. 

Aineopinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella Nettihaku-painikkeesta. Hakijat kutsutaan kielitestiin, jonka mukaan määritellään opintojen lähtötaso.

Syksyn aloitukseen haku on kesäkuun loppuun mennessä. Opintoihin voi hakea myös kesken lukuvuoden. 


Ota rohkeasti yhteyttä!

Päivi Peltoniemi
paivi.peltoniemi@rko.fi
050 4095 755

Sari Ahola-Korpi
sari.ahola-korpi@rko.fi
050 4400 048