Päihdetyön ammattitutkinto
1.8.2018 alkaen Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija työskentelyyn erilaisissa päihdetyön toimintaympäristöissä. Päihdetyön ammattitutkinto on tarkoitettu aikuisille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai sitä vastaavat tiedot ja taidot (esim. omakohtainen toipumiskokemus, kokemusta vapaaehtoistyöstä tai työelämästä). Lisäksi hakijan on oltava soveltuva alalle.

Päihdetyön ammattitutkinnon koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena siten, että koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä ja koulutuksesta työelämässä. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-5 kuukaudessa ja kouluttajat alansa asiantuntijoita. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Päihdetyön ammattitaito osoitetaan näytöissä.

Koulutuksen voi suorittaa omaehtoisena tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksessa koulutuksenjärjestäjä on Raudaskylän Kristillinen Opisto (lainsäädäntö on muuttunut 1.1.2018 alkaen). Mikäli haluat suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, ota yhteys Jaana Kyllöseen.
 

Uudet Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon tutkinnonosat 1.8.2018 alkaen: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689872/reformi/tutkinnonosat
  

Vanhan vuoden 2013 tutkinnonperusteiden mukaisen Päihdetyön ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja vähintään kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.
Vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan tulee olla tutkinnon osista 3–5.

Pakolliset tutkinnon osat:

1. Päihdetyön ammattilaisena toimiminen
2. Päihdetyön asiakastyössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 2 osaa:

3. Ehkäisevässä päihdetyössä toimiminen
4. Kuntouttavassa päihdetyössä toimiminen
5. Haittoja vähentävässä päihdetyössä toimiminen
6. Yrittäjänä toimiminen päihdetyössä
7. Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta
8. Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

Valinnaisista tutkinnon osista järjestetään ne, joihin ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita. Opiskelijalla on mahdollisuus koko tutkinnon suorittamisen sijaan suorittaa myös tutkinnon osa tai osia.
 
Tutustu vuoden 2013 tutkinnon perusteisiin täältä
 
 
Huom. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat asetukset. Tutustu. Sora-lainsäädäntö >

Kustannukset

Koulutuksen hinta on vuonna 2018 540 €.
(Opiskelijamaksu peritään viidessä erässä, opintojen alkuvaiheessa).                           

Lisäkustannuksia aiheuttavat opintokäynnit sekä mahdollinen asuminen ja ruokailu Opistolla.
Opiskelu on sivutoimista.

Oletko oikeutettu aikuiskoulutustukeen tai ammattitutkintostipendiin? Tutustu tästä

Asuminen

Opiskelijalla on lähijaksojen aikana mahdollisuus asua ja ruokailla Opistolla.

Koulutukseen on jatkuva haku

Aloittamisajankohta voidaan sopia esim. uuden tutkinnon osan alkamisen ajankohtaan.

Omaehtoisen koulutuksen hakulomake
Oppisopimuskoulutuksen hakulomake

Koulutukseen valitaan soveltuvuushaastattelujen perusteella 15 opiskelijaa.

Valintaperusteet

Opiskelijaksi valinnassa valintaperusteina mm.
- Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
- Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
- tutkinnon terveydentilavaatimukset

Päihdetyön ammattitutkinnon näytöt koulutuksen ulkopuolelta tuleville

Raudaskylän Kristillinen Opisto järjestää koulutuksen yhteydessä päihdetyön ammattitutkinnon näyttöjä. Näyttöihin on mahdollisuus osallistua myös suoraan koulutuksen ulkopuolelta, mikäli henkilöllä on riittävä päihdetyön ammattitaito. Tämä edellyttää vankkaa kokemusta päihdetyöstä sekä ammattitaitovaatimuksissa määriteltyä teoreettisten tietojen hallintaa.

Näyttöihin voi hakea avoimella hakemuksella, josta on käytävä ilmi henkilötietojen lisäksi hakijan aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Näytöt järjestetään käytännön työelämän todellisissa tilanteissa. Näytöt arvioidaan Päihdetyön ammattitutkinnon perusteiden (OPH 2013) pohjalta hyväksytty/hylätty -asteikolla.

Lisätietoja

Jaana Kyllönen
p. 050 4095 758
jaana.kyllonen @ rko.fi