Hankkeet > Päättyneet hankkeet > Kehitysverkko

Kehitysverkko

Ruohonjuuritason tekoja paremman maailman puolesta - Kehitysverkko tuo kestävän kehityksen arkeen

Kehitysverkko lisää kehitysyhteistyötietoutta Oulun Eteläisen alueella ja tuo kestävän kehityksen teemat, erityisesti globaalikasvatukseen ja kehitysyhteistyöhön liittyvät asiat osaksi lasten, nuorten, vapaaehtoisjärjestöjen ja erityisesti erityisryhmien toimintaa ja alueen koulutustoimintaa.

Kehitysverkko

- Herättää pohtimaan globaaleja kysymyksiä: Mitä kehitysyhteistyö oikein on? Mitä YK:n vuosituhattavoitteet ovat? Mitä lapsen oikeudet ovat?
- Auttaa kuulemaan maahanmuuttajien ääntä: kulttuurikasvatus, kokemusten vaihto, ennakkoluulojen hälventäminen ja yhdessä tekeminen
- Järjestää globaalikasvatuskoulutuksia ja tuottaa ja välittää tietoa kehitysyhteistyöstä kasvotusten ja verkkoon: YK:n vuosituhattavoitteet: mm. äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen, peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille, sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Kenelle Kehitysverkko on tarkoitettu?

Kehitysverkko-hanke on suunnattu Oulun Eteläisen alueella asuville ihmisille, erityisesti lapsille, nuorille ja erityisryhmille sekä alueella toimiville vapaaehtoistyön järjestöille ja niiden jäsenistölle Kehitysverkko-hanke liittyy olennaisena osana Raudaskylän opiston vision ja siihen liittyvän strategian mukaisesti opiston kestävän kehityksen toimintaan Oulun Eteläisen alueella.

Mitä kehityskasvatus on?

Kehityskasvatus on kasvatuksellinen lähestymistapa, jonka avulla tutkitaan mm. mahdollisuuksia globaalin epätasa-arvon poistamiseksi. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä eri kehityskysymyksistä ja köyhyyden rakenteellisista syistä sekä seurauksista. Kehityskasvatuksen kautta yksilöä rohkais-taan ja ohjataan toimimaan vastuuntuntoisesti ja toisia huomioiden kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kehityskasvatuksen avulla ihmisiä rohkaistaan osallistumaan maailmanlaajuisiin talkoisiin oikeudenmukaisemman maailman puolesta.