TYÖMATKALLA - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > TYÖMATKALLA

TYÖMATKALLA - pitkäaikaistyöttömyydestä työelämään

TYÖMATKALLA on Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston ja Raudaskylän Kristillisen Opiston rahoittama työllisyyspoliittinen hanke vuosille 2018 - 2020.
 

Kohderyhmä

 
Hankkeen kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat pitkäaikaistyöttömät ja alle 25-vuotiaat henkilöt. Yhdistävänä tekijänä kohderyhmälle on osatyökykyisyys, jonka taustalla voi olla työkyvyn heikkeneminen, sairaus, vamma, nuoren syrjäytyminen tai sen uhka, osaamisvaje työelämätaidoissa tai maahanmuuttajataustaisella heikko suomen kielen taito.
 
Työmatkalla-hanke auttaa osatyökykyistä vaikeasti työllistyvää henkilöä takaisin työelämään yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen avulla. Alkukartoituksessa keskustellaan asiakkaan kanssa hänen elämäntilanteestaan, osaamisestaan, mahdollisesta erityisen tuen tarpeesta ja työllistymisen esteistä. Asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma, jonka etenemistä tuetaan ja seurataan. Hankkeen toimiin kuuluvat myös apu työhakemusten teossa ja työllistymistä edistävien sähköisten palveluiden käytössä.

TILAA TÄSTÄ UUTISKIRJEEMME!


Hanke tarjoaa asiakkailleen:

  • palkkatukityötä Lue lisää
  • työkokeilua Lue lisää
  • työpaikkoihin tutustumista sekä mahdollista osaamisen parantamiseen tähtäävä ohjaustyötä.
 
Työmatkalla-hankkeen asiakkaat tulevat ensisijaisesti TE-toimiston tai sosiaalitoimiston ohjaamina. Kohderyhmään kuuluva osatyökykyinen työtön työnhakija voi olla myös suoraan yhteydessä hankkeen toimijoihin.
 
 

 
 
Lue tästä Työmatkalla-hankkeen asiakkaan kuulumisia.

 

Lisätiedot

projektipäällikkö Mirja Kitinoja

mirja.kitinoja@rko.fi

044 7777 295