Työelämän digitaidot -hanke - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > TYÖELÄMÄN DIGITAIDOT

Työelämän digitaidot 2020-2021


Perustason digitaidot ovat aivan keskeinen osa tämän hetken työelämässä vaadittavaa osaamista. Käynnissä olevien toimintojemme ja käytännön kokemuksemme kautta näemme nimenomaan työelämän digitaitojen parantamisen olevan suurimpia tarpeita työllistymis- ja työmahdollisuuksia vahvistamiseksi.Työelämän digitaidot -hankkeella pyrimme vastaamaan tähän tarpeeseen suunnittelemalla ja tarjoamalla digitaalisia perusvalmiuksia parantavaa koulutusta.

Hankkeen kohderyhmä

 
Työelämän digitaidot -hanke keskittyy pääasiallisesti pitkäaikaistyöttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden sekä aikuisopiskelijoiden tarpeisiin räätälöidyllä koulutuksella ja ohjauksella.
 
Koulutusta tarjotaan myös työyhteisöille ja yrittäjille, joilla on tarvetta henkilöstön perusdigitaitojen parantamiseen.
Koulutuksen sisältöjä ja toteutustapaa voidaan räätälöidä yhteisön tai yrittäjän toiveiden mukaan.
 
 

Koulutuksen ja ohjauksen tavoitteena on

- tietoteknisten- ja digitaitojen kehittäminen  
- oman motivaation lisääminen työnhakuun ja työskentelyyn 
- omien rajoitteiden tunnistaminen ja opiskelijan itsetunnon kohottaminen
- työelämävalmiuksien parantaminen

Opinto-ohjaus ja opintojen henkilökohtaistamisen mahdollisuudet ja tavat

Opinnot sisältävät sekä ryhmämuotoista opetusta että henkilökohtaista yksilöohjausta. 
Opinnot henkilökohtaistetaan alkuhaastattelujen perusteella jokaiselle opiskelijalle
hänen lähtötasonsa mukaisesti ja yksilöohjauksella varmistetaan, että opetuksen taso on myös ryhmämuotoisessa opetuksessa sellainen, että jokainen opiskelija pystyy täysipainoisesti osallistumaan.

Ryhmäkoko

Ryhmät eivät voi olla kovin suuria (n. 5-8 henkilöä), jotta opiskelijoiden yksilölliset oppimistarpeet voidaan koulutuksen aikana huomioida ja jotta jokaiselle mahdollistuu henkilökohtainen ohjaus.

Aikataulu ja kesto

Hankkeen tavoitteena on aloittaan ensimmäisen ryhmän koulutus vuoden 2020 lopulla tai viimeistään, kun ryhmä on saatu koottua.
Koulutus kestää noin seitsemän viikkoa ja opetusta on keskimäärin kolmena päivänä viikossa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sami Vuolteenaho
sami.vuolteenaho@rko.fi
p. 044 7427 620
WhatsApp