- Raudaskylän Kristillinen Opisto

Kannanotto paremman maahanmuuttajatyön puolesta

Hyvän kotoutumisen edellytykset -seminaarissa 8. helmikuuta 2019 Raudaskylän Kristillisellä Opistolla nelikymmenpäinen maahanmuuttajatyössä toimiva, tai siitä kiinnostuneiden joukko yhdessä maahanmuuttajataustaisten kanssa kokoontui pohtimaan hyvää kotoutumista edistäviä asioita.


Majakka - maahanmuuttajat kanssamme -hankkeen järjestämän seminaarin tuotoksena laadittiin kannanotto paremman maahanmuuttajatyön puolesta Oulun eteläisen kuntien alueella:


Kuntien ohjaus- ja neuvontapalvelut kuntoon

Seminaarin osallistujat olivat huolissaan alueemme koordinoitujen ohjaus- ja neuvontapalvelujen puutteesta. Maahanmuuttajien asioihin liittyvää erityisosaamista toivotaan joka virastoon. Myös omakielisten materiaalien ja eri palvelujen saatavuudesta tiedottaminen esim. kuntien nettisivuilla koetaan puutteelliseksi. 


Osallisuus tärkeää

Osallisuus nousee keskiöön kotoutumisen edistäjänä. Maahanmuuttajien ottaminen mukaan vapaa-ajan toimintoihin, heidän rekrytoimisensa töihin, sekä parempi osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen koetaan tärkeäksi. Kantaväestön ja maahanmuuttajien kohtaamisen tilanteita tulisi luoda tietoisesti. Avoin ja turvallinen ilmapiiri on lähtökohta keskinäiselle kanssakäymiselle. Maahanmuuttajia tulisi kuulla heitä koskevien ja heille suunnattujen palveluiden toimivuudesta ja kehittämisestä.


Koulutus, työ ja vetovoimaisuus kuuluvat yhteen

Alueen vetovoimaisuutta lisää maahanmuuttajien keskuudessa osallisuuden kokemisen lisäksi erityisesti työelämän kautta tapahtuva integraatio. Seminaariin osallistuneiden kokemusten mukaan suomalaisen työkulttuurin tuntemusta tulee edistää maahanmuuttajien keskuudessa ja toisaalta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista työpaikoilla sekä maahanmuuttajien työllistymisen edistämistä tulee parantaa. Mahdollisuus kielen oppimiseen ja tuettu perehdytys työpaikalla auttavat työn alkuun. Työnhaussa ja työhaastatteluun valmistautumisessa tukihenkilö tai suosittelija ovat tarpeen. Koulutukseen hakuehdoiksi ei pitäisi laittaa ylitsepääsemättömiä esteitä.


Kannanoton kokosivat Raudaskylän Kristillisen Opiston hallinnoiman Majakka-hankkeen työntekijät Iina Matikainen ja Heli Somero.


Seminaariin osallistui 40 henkilöä, jotka edustivat oppilaitosten henkilökuntaa (varhaiskasvatus, perusopetus, kansanopistot, ammattiopistot ja ammattikorkeakoulut), sosiaalitoimen työntekijöitä, hankkeissa toimivia, kuntapäättäjiä, järjestötyössä vaikuttavia, maahan muuttaneita sekä kuntien maahanmuutosta tai kansainvälisestä työstä vastaavia työntekijöitä.


Lisätiedot:

Heli Somero, hanketyöntekijä, Majakka -hanke

heli.somero(a)rko.fi

+358 50 5975 288


MAJAKKA-HANKKEEN KOTISIVU