- Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Päättyneet hankkeet > LAATUSAMPO
 
Laatusampo5 on Opetushallituksen rahoittama ammatillisen lisäkoulutuksen laadunkehittämishanke vuodelle 2018. Hankkeen aikana monipuolistetaan työpainotteista oppimista sekä suunnataan opetus- ja ohjausresurssia reformin mukaisesti yhä enemmän työpaikoille.
Hankkeessa ovat mukana opiston lisäksi Koulutuskuntayhtymä JEDU, Kainuun ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Peräpohjolan kansanopisto, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Rovalan Setlementti.
 
 
Hankkeen tavoitteena on tiivistää yhteistoimintaa oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä, jolloin opiskelijaa voidaan ohjata tehokkaammin ja yksilöllisemmin. Etäyhteydet ja verkko-ohjaus mahdollistavat tiiviimmän yhteydenpidon opiskelijoiden , oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä. Samalla toteutuu ekologinen ja taloudellinen näkökulma, koska matkustaminen vähenee merkittävästi sekä opiskelijoilla että opettajilla. Ajankäyttö tehostuu. Ammatillisen puolen opiskelijamme tulevat laajalta alueelta, samoin työssäoppimispaikat voivat olla pitkien matkojen päässä. 

Opisto on sertifioitu kestävän kehityksen oppilaitos.  Kestävän kehityksen näkökulmat on kirjattu arvoihimme ja ne läpäisevät kaiken toiminnan - myös opetussuunnitelmat. Laatusampo5-hanke vastaa paitsi ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteisiin, myös omaan laadunhallinnan järjestelmäämme.
 
 
Lisätietoja hankkeesta Jani Isokääntä
                                   jani.isokaanta@rko.fi
                                   050 3602 223