Duunitie - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > DUUNITIE
Duunitie-hanke edistää erityistä tukea ja monialaista palvelua tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yhdessä paikallisen TE-hallinnon, oppilaitosten ja muiden asiakkaan työllistymiseen vaikuttavien toimijoiden kanssa. Kohderyhmään kuuluvat sairauden tai vamman vuoksi osatyökykyiset, työkykyiset kehitysvammaiset, maahanmuuttajat sekä mielenterveys- tai päihderiippuvuuksista kuntoutuneet työttömät työnhakijat.
 
Hankealueella pilotoidaan tuetun oppisopimuksen / koulutusopimuksen mallia asiakkaan työllistymisen edellytyksiä parantavan ammatillisen koulutuksen toteutuksessa. Hankkeen työvalmentaja toimii tässä työssä yhdessä ammatillisen koulutuksen henkilöstön sekä yritysten henkilöstöjen kanssa.
 
Duunitie vastaa työelämän kohtaanto-ongelmaan etsimällä hankealueella avoimena oleviin tehtäviin työntekijöitä, täydennyskoulutusmahdollisuuksia työnhakijoiden mahdollisiin osaamisvajeisiin ja auttaa työnantajia löytämään osa-aikaisiin tehtäviin hyviä työntekijöitä.
 
Duunitie toimii Oulun eteläisen alueella vuosina 2020 - 2022. Hanketta rahoittavat ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Nivala-Haapajärven seutukunta, Oulaisten ja Ylivieskan kaupungit sekä Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä JEDU.
 

 
 Lisätietoja hankkeesta; Anne Harvala
                                     hankepalvelupäällikkö
                                     050 5252 433
                                     anne.harvala@rko.fi