Raudaskylän Kristillinen Opisto - ALVA-verkosto - Raudaskylän Kristillinen Opisto
Hankkeet > Käynnissä olevat hankkeet > ALVA-verkosto

Vapaaehtoistoiminnan ALVA-verkosto    ALVA-verkosto yhdistää vapaaehtoistoimijat ja julkiset
palvelut

Vapaaehtoistoiminnan ALVA-verkosto on Raudaskylän Kristillisen Opiston hallinnoimaa ja STEAn Ak-avustuksella rahoittamaa toimintaa, jonka alueena on  Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska. Se edistää vapaaehtoistoiminnan tunnustamista osana yhteiskunnan rakenteita ja yhteyttä julkisiin palveluihin. 


Vapaaehtoistoiminta ja julkinen sektori yhdessä 

ALVA-verkosto kutsuu vapaaehtoistoimijat (mm. järjestö- ja kokemustoimijat sekä muut vapaaehtoiset) ja julkisten palvelujen tuottajat verkostoitumaan keskenään ja kehittämään yhdessä palveluja sekä vapaaehtoistoimintaa ja niiden vaikuttavuutta. 


Vapaaehtoistoimijat yhdessä

Vapaaehtoistoiminta parhaimmillaan tarjoaa kaikille alueen asukkaille tasavertaisen osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuden. ALVA-verkoston toiminnan keskeinen asia on edistää ja tukea alueen vapaaehtoistoimijoiden keskinäistä yhteistyötä, osaamista ja resursseja sekä parantaa toimintaedellytyksiä. 


Vapaaehtoiset henkilöt yhdessä

ALVA-verkosto tarjoaa kaikille vapaaehtoisina toimiville henkilöille matalan kynnyksen mahdollisuuksia verkostoitua keskenään ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan mm. työnohjauksen, vertaistuen, neuvonnan, koulutuksen ja virkistyksen keinoin.Tulevat tapahtumat

Koronavirustilanteen takia kaikki ALVA-verkoston tapaamiset ja palaverit 
hoidetaan etäyhteyksillä 13.4.2020 saakka. Ota meihin yhteys puhelimitse tai sähköpostitse.Elävän kirjaston tilaisuudet siirtyvät syksyyn 2020.
20.4.2020 Elävä kirjasto Sievin ja Nivalan kirjastoissa

Tulevat koulutukset

Iloa vapaaehtoisuuteen -etäkoulutus vapaaehtoistoiminnan perusteista järjestetään 
verkossa Teams-yhteydellä 21.4., 23.4. ja 27.4.2020 klo 17-19. 


Tiedottamisen koulutus vapaaehtoistoimijoille on suunnitteilla.


Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi järjestetään Alavieskassa 18.-19.9.2020
 
Yhteystiedot:

Anitta Anunti
vapaaehtoistoiminnan suunnittelija
p. 044-742 7629
anitta.anunti@rko.fi

Regina Kahlos
vapaaehtoistoiminnan ohjaaja
p. 044-742 7628 (ma-ti)
regina.kahlos@rko.fi