Voimauttavan valokuvauksen menetelmä -koulutus 13. - 14.3

Koulutuskokonaisuudesta saat kuvan luovasta ja voimauttavasta menetelmästä, jota voi käyttää hyvin monenlaisessa työssä, esim. kasvatusalalla, sosiaalialalla.

Valokuvauksen työpaja 13.3.2018


9–11 Valokuvausta opiston ympäristössä

Lounas 11–12

12–14 Kuvien analysointia, käsittelyä ja tulostusta

Kahvi 14

Kouluttajat

Lehtori, erityisopettaja Arja Hautala ja lehtori, TtM Jaana Sinko

14.3.2018

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa voimautumisen käsitteen sisältämät ehdot: itsemäärittelyn oikeus, valta-asetelmien purkaminen ja vastavuoroisuus, määrittelevät ne eettiset raamit, joiden sisällä valokuvaa voidaan käyttää turvallisesti terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen perheessä, vertaisryhmässä, työyhteisössä tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä.

Sisältö

Arvostava katse ja molemminpuolinen, vastavuoroinen suhde kuntouttavan työn lähtökohtana. Tutustumispäivä voimauttavan valokuvan menetelmään.

9–11 Ilman nähdyksi tulemista ei ole merkityksellisyyttä.
Maailman ihanin tyttö – turvallisuuden kokemuksen ja
yhteyden rakentaminen korjaavien katseiden avulla. (1,5h)

Lounas 11–12

12–14 Arvostava katse ja kehollinen peilaaminen. Anonyymistä
auttamistyöstä tunnetyöksi. Voimauttavan valokuvan
menetelmä. (1,5h)

Kahvitauko 14–14.30

14.30–16 Omaelämäkerrallinen albumikuvaharjoitus mukaan otettujen
valokuvien pohjalta: Harjoituksen purku pienryhmissä ja yhteisesti. Miten katson itseäni – miten katson toista? Päivän jäljet asiakkaan kohtaamiseen, työn merkityksellisyyteen ja henkilökohtaiseen elämään.

16.00 Päivä päättyy

Kouluttaja

Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen.

Hinta

350 € (sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin)

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 28.2.2018 mennessä sivun ylälaidan sähköisestä linkistä.

Peruutusehdot: Kurssille osallistumisen voi perua maksutta ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50% kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.Peruminen tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §).

Tiedustelut

Päihdetyön lehtori Jaana Sinko, jaana.sinko@rko.fi
Koulutussuunnittelija Kristiina Parkkila, kristiina.parkkila@rko.fi tai p. 050 3420 139
Majoitukseen ja laskutukseen liittyvät kysymykset: satu.myllykangas@rko.fi