Perinteinen jäsenkorjaus -koulutus
Perusjakso III, 14.-15.10.2017

Jakson sisältö:

Jalkojen ja selän käsittelyn kertaaminen; lanne-, rinta-, ja kaularanka sekä lihasten ja lapojen avaaminen.
Erityisesti niiden lihasten avaamisen kertaus selän puolelta, jotka vaikuttavat olkapään kiputiloissa.
Kaularangan käsitteleminen.

Yläraajan lihasten ja nivelten (sormien-, kämmenen-, ranne- ja
kyynärpään luiden) avaaminen ja korjaaminen asiakkaan istuessa.

Niska-hartiaseudun kipu
- jännitysniska eli tension neck
- kaularangan välilevyn rappeutuminen
- niskan retkahdusvamma eli whiplash
- torticollis eli pakkoasento
- rintakehän yläaukeaman pinnetila eli TOS

Olkapään tutkiminen, avaaminen ja korjaaminen.
Kertaamme niiden lihasten käsittelyn, jotka ovat tärkeitä silloin, kun olkapää on kipeä, tai siinä on liikerajoitus.
Olkapään mobilisaatio.

Kaularangan ja pään käsitteleminen selin makuulla.

Olkapään vammat. Kipu olkapään hoitaminen perinteisellä jäsenkorjauksella.
Tulehtuneen olkapään oireet ja sen hoitaminen.

 
Lähijakson laajuus 18 tuntia.
 
Etätehtäviä ja -työskentelyä 40 tuntia.