Nuoren mielen ensiapu (NMEA)® ja traumatisoitunut nuori

31.1.-1.2.2018

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat lasten ja nuorten parissa joko työnsä tai harrastuksensa puolesta. Koulutus soveltuu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, nuorisotyöntekijöille, koulukuraattoreille ja -psykologeille, opettajille ja oppilashuoltoryhmän jäsenille sekä urheiluseurojen valmentajille. Koulutus sopii myös vanhemmille, jotka haluavat tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä.

Nuoren mielen ensiapu® 31.1. kello 9-16

Koulutuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ja parantaa niiden varhaista tunnistamista sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä puheeksi lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa.

Lähiopiskelupäivän jälkeen opiskelu jatkuu neljän viikon mittaisella verkkokurssilla. Jokaisella viikolla on oma aihealueensa ja siihen liittyvät tehtävät. Aiheita ovat mm. masentuneisuus, syömishäiriöt sekä netti ja pelaaminen. Verkkokurssi käydään www.tukinet.net sivustolla. Opiskelun tukena toimii oppikirja, joka sisältyy kurssin hintaan, sekä Suomen Mielenterveysseuran verkkosivuilta löytyvä materiaali. Koulutukseen sekä verkkomateriaaleihin voi tutustua osoitteessa www.mielenterveysseura.fi/nuoren-mielen-ensiapu.


 

9–10            Ohjaajien ja osallistujien esittäytyminen

                   Kurssin esittely: työskentelymuodot, materiaalit, verkkoympäristö

                   Mielenterveyden ensiavun askeleet: lapset ja nuoret

                   Mielenterveydestä huolehtiminen ja puheeksi ottaminen

 

10–11:30      Teoria osa 1: Mielen hyvinvoinnin haasteet arjen keskellä

                   Alustus: Netti ja pelaaminen

                   Alustus:Päihteet

                   Video ja keskustelua sen pohjalta

 

11:30–12:15  Lounas

 

12:15–13.45 Teoria osa 2: Mielenterveyden ongelmat lapsilla ja nuorilla

                   Alustus: Masennus

                   Alustus:Itsensä vahingoittaminen

                   Video ja keskustelua sen pohjalta

 

13.45–14.15 Kahvitauko

 

14.15–14.45 Teoria osa 3: Vaikeat kokemukset lapsen ja nuoren elämässä

                   Alustus:Koulukiusaaminen TAI

                   Alustus: Kriisitilanteet

 

14.45-16.00 Verkkotehtävät

                   Kysymyksiä ja keskustelua

 

Kouluttaja

Jaana Sinko, lehtori, TtM, NTM, opinto-ohjaaja, ammattitutkintovastaava

 

Traumatisoitunut nuori 1.2. kello 9-15

9–11                Traumainformoitu lähestymistapa: ” Mitähän sinulle on tapahtunut?”

                       -tieto ja tunnistaminen: yksittäinen trauma vs. kompleksinen trauma

                       -resilienssi

                       -kehityksellinen näkökulma traumaan: nuoruusiän voimavara- ja riskitekijät

                       -traumaperäiset stressihäiriöt

                       -yksittäisen trauman askeleittainen auttamis- ja hoitomalli

11–12              Lounastauko

12–13.30         Kompleksinen trauma

                       -vaikutukset

                       -selviytymistavat

                       -turvallisuus, tunteiden hallinta, terveet ihmissuhteet

                       -vahvuudet ja myönteiset tunteet

                       -menneisyyden ymmärtäminen, itsensä tunteminen ja omaan

                        tulevaisuuteen vaikuttaminen

13.30–14         Kahvitauko

14–15              Kasvattamisen, auttamisen ja hoidon menetelmiä

Kouluttaja

Soili Poijula, psykologi, traumapsykoterapeutti, VET, Oy Synolon Ltd.

 
 


Poijula on tehnyt Suomessa uraauurtavaa työtä traumatisoituneiden ja surevien auttamisen ja hoidon kehittäjänä. Hän on traumapsykologian ja -psykoterapian keskus Oy Synolon Ltd:n (Oulu) toimitusjohtaja.

Hinta

380 € (sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin)

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 21.1.2018 mennessä sivun ylälaidan sähköisestä linkistä.

NMEA-koulutukseen mahtuu 18 ensiksi ilmoittautunutta. Traumatisoitunut nuori -koulutuksessa ei osallistujaylärajaa.

Peruutusehdot: Kurssille osallistumisen voi perua maksutta ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50% kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.Peruminen tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §).

Tiedustelut

Jaana Sinko (NMEA), jaana.sinko@rko.fi, 050 4095 758

Koulutussuunnittelija Sami Vuolteenaho, p. 044 7427 622, sami.vuolteenaho@rko.fi 
 

Soili Poijula, soili.poijula@pp.inet.fi, 0400-618 444