Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto 23.1.2018

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto on suunnattu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin viisi vuotta alan työkokemusta ja lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja alalta.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnonosasta ja viidestä valinnaisesta tutkinnonosasta. Tutkinto on valmis, kun pakolliset tutkinnonosat ja kaksi valinnaista tutkinnonosaa on suoritettu hyväksytysti.  

Ammattialan kuvaus

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on osa julkista, yksityistä tai kolmannen sektorin kehitysvamma-alan kehittämis-ja palvelutoimintaa. Työ on vastuullista, kehitysvammaisten ihmisten tukea, ohjausta ja hoitoa. Työn lähtökohtana on kehitysvammaisen ihmisen arvo omana itsenään ja ihmisten yhdenvertaisuus
yhteiskunnassa. Työtä ohjaa kehitysvamma-alan ammattietiikka.

Toimintaympäristö

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Tutkinnon perusteet (1.4.2010)

Pakolliset tutkinnon osat:

1.   Ammatillinen toimiminen kehitysvamma-alalla
2. Toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):

3. Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
4. Vaikea ja monivammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
5. Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
6. Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen
7. Yrittäjyys

Tutkinnon perusteet >


Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä ja työssä oppimisesta. Opiskelu on sivutoimista ja mahdollista myös työn ohessa. Opinnot on mahdollista toteuttaa myös kokopäiväisinä, jolloin tutkinnon voi suorittaa nopeammin. Kouluttautua voi myös oppisopimuksella. Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli ammatillinen osaaminen on vahvaa.

Kustannukset:

- Oppisopimusopiskelijoille koulutus on maksuton, lukuunottamatta mahdollista tutkintomaksua.

- Omaehtoisen ammatillisen lisäkoulutuksen hinta on vuonna 2018 600 € 
(sisältää tutkintomaksun 58 €, koulutusmaksu peritään kuudessa erässä)

- Lisäkustannuksia aiheuttavat kirjallisuuden hankkiminen, opintokäynnit sekä mahdollinen asuminen ja ruokailu opistolla.

Oletko oikeutettu aikuiskoulutustukeen tai ammattitutkintostipendiin? Tutustu tästä

Haku

Marraskuun 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Arja Hautala p. 050 5731 456, arja.hautala@rko.fi